fbpx

BODYMED ESTHETICS® XİDMƏTLƏR

Xidmətlərimiz 5 DƏFƏ-dək ucuzdur, şəxsi təklif üçün info@bodymed.ee ünvanına yazın və ya +372 54410004 whatsapp-a yazın.

 

SAÇ EKKİMİ  

DİŞ TAÇLARI 

DENTAL İMPLANT  

DİŞLƏRİN AĞARLANMASI VƏ DƏŞƏKLƏRİN KEÇİLMƏSİ 

HOOLYWOOD SMILE 

RINOPLASTIKA (NINAPLASTIKA) 

KOMPLEKS RİNOPLASTİKA

ÜZÜN DARILANMASI (ÜZ QALMA) 

BOYUN DAKILMASI (BOYUNUN DAKILMASI)

GÖZ QAPLARI PLASTİK (ÜST GÖZ QAPLARI) 

 GÖZ QAPLARI PLASTİK (AŞAĞI GÖZ QAPLARI) 

QAŞLAR 

SAĞAL VƏ BıĞ EKQİMİ

ÜMUMİ ANESTEZİYA İLƏ yanağın korreksiyası (bihektomiya)

ÇƏNƏNİN ENDOPROTEZİ

 OTOPLASTİK (QULAQ KORREKSİYASI) Bədən plastikası

DÖNÜZÜN BÖYÜTLƏNMƏSİ – QADIN 

DÖNƏ BÖYÜTLƏNMƏSİ – KİŞİ (Dəyirmi protezlərlə)

REDUKTİV MAMMOPLASTİKA (DÖNƏNİN KİÇİLDİRİLMƏSİ)

MASTOPEKSİYA (DÖNÜN QALDIRILMASI)

İMPLANT İLƏ MASTOPEKSİYA (DÜZƏNİN DİRİMLİ PROTEZ İLƏ QALDIRILMASI)

DÖNƏ İMPLANTLARININ DƏYİŞMƏSİ

QARIN PLASTİK 

YAĞ RUH 

YAĞ SORMASI (1 YERLİ)

YAĞ NASOSU (2 YERDƏ)

YAĞ ASKISI (3 YER)

YAĞ NASOSU (4 YERLİ)

YAĞ ASKISI (5 YERLİ)

SKLEROTERAPİYA (DAMARLARIN MÜALİCƏSİ)

MƏDƏ ŞARI (ÇƏKİ tənzimləməsi üçün) 

DÖBƏ İMPLANTLARI

DÖBƏLƏRİN DÜZƏLƏNMƏSİ (BBL) – 3 ZONLU YAĞ RUHİ İLƏ 

ÇİYİN REPLASTİKASI

ÇİYİN PLASTİKİ (LİPOSAKSİYA O cümlədən)

PİYYƏNLİ GİNEKOMASTİYA (KİŞİLƏRDƏ DÖŞƏNİN DÜZƏKLƏNMƏSİ) 

Digər prosedurlarla birləşdirilə bilər:

BOTOX 

DODAQ DOLDURMALARI İNYEKSİYASI

BURUN DOLDURMA İNYEKSİYASI

ÇƏNƏ DOLDURMA İNJEKSİYASI

AĞIZ ƏTRAFINDAKİ DƏRİN QIRISLAR, QIRISLAR ÜÇÜN PULLUQ İNYEKSİYA

NASOLABIAL KORREKSİYASI (AĞIZ KÜCƏSİNDƏKİ QIRISLARIN DÜZƏLƏNMƏSİ)

İPLƏR İLƏ NASOLABIAL DÜZƏLƏMƏ (AĞZIN KÜŞƏLƏRİNDƏKİ QIRISLARIN DÜZƏLƏNMƏSİ) – TÜLKÜ GÖZÜ QAŞ VƏ GÖZ DARILMASI

PDO MİVLƏRİ İLƏ ÜZÜN BAXILMASI

OZON TERAPİYA

VENADAxili GLUTATİON MÜALİCƏSİ

ÜZ MEZOTERAPİYASI 

ÜZ PRP PLAZMA TERAPİYA (PLAZMLİFTİNQ)

SAÇ PRP PLAZMA TERAPİYA (PLAZMLİFTİNQ)

SAÇ MEZOTERAPİYASI 

Şəxsi təklif üçün info@bodymed.ee ünvanına müraciət edin və ya whatsapp-a yazın +372 5441000